genetyka co to znaczy
Czym jest GENETYKA. Medycyna dziedziczności u organizmów i wpływu, jaki wywiera na te zjawiska.

Czy pomocne?

Co to jest GENETYKA

Definicja z ang. GENETICS, z niem. GENETICS.

Co oznacza: - nauka zajmująca się badaniem zjawisk zmienności i dziedziczności u organizmów i wpływu, jaki wywiera na te zjawiska współoddziaływanie pomiędzy środowiskiem i genami. G. powstała z początkiem XX w., gdy potwierdzono wyniki prac Mendla. Prace Morgana opublikowane w latach 30., poświęcone mechanizmom dziedziczenia cech u muszki owocowej (Drosophila melanogaster), stanowiły ostateczny dowód, iż substancja dziedziczna znajduje się w chromosomach. Zobacz Mendla prawa.

Czym jest GENETYKA znaczenie na Słownik na G .