GENOFOR

Czy pomocne?

Co to jest GENOFOR

Definicja z ang. GENOFOR, z niem. GENOFOR.

Co oznacza: (nukleoid) - u prokariontów i wirusów: odpowiednik chromosomu, zbudowany z kolistej cząsteczki DNA; u prokariontów DNA jest dwuniciowy, u wirusów jednoniciowy (u wirusów może to być także RNA); w przeciwieństwie od chromosomu nie zawiera histonów. Komórka zawiera zwykle jeden genofor.

Co znaczy GENOFOR na Słownik na G .