sprzężone geny co to znaczy
Czym jest GENY SPRZĘŻONE. Medycyna poprzez to dziedziczące się w sposób niezgodny z prawem.

Czy pomocne?

Co to jest GENY SPRZĘŻONE

Definicja z ang. GENES INCORPORATED, z niem. GENE ENTHALTEN.

Co oznacza: - geny położone blisko siebie w tym samym chromosomie i poprzez to dziedziczące się w sposób niezgodny z prawem niezależnej segregacji cech (II prawem Mendla); sprzężenie może być całkowite, gdy na odcinku pomiędzy loci obu genów nigdy nie zachodzi → crossing?over, albo częściowe - gdy crossing?over zachodzi, lecz z częstością mniejszą niż 50 %.

Czym jest GENY SPRZĘŻONE znaczenie na Słownik na G .