GLUKONEOGENEZA

Czy pomocne?

Co to jest GLUKONEOGENEZA

Definicja z ang. gluconeogenesis, z niem. Glukoneogenese.

Co oznacza: - mechanizm syntezy glukozy z substancji niecukrowych stymulowany poprzez glikokortykoidy (hormony kory nadnerczy). Zachodzi w cytoplazmie, raczej w wątrobie i nerkach. Większość reakcji chemicznych zachodzących w g. jest odwróceniem reakcji zachodzących w glikolizie (pominięte są tylko trzy reakcje egzoergiczne).

Co znaczy GLUKONEOGENEZA na Słownik na G .