GRAMOCZˇSTECZKA

Czy pomocne?

Co to jest GRAMOCZˇSTECZKA

Definicja z ang. GRAMOCZSTECZKA, z niem. GRAMOCZSTECZKA.

Co oznacza: (mol) - liczba związku chemicznego, której ciężar wyrażony w gramach równa się liczbowo masie cząsteczkowej tego związku; suma mas atomowych wszystkich atomów w takiej ilości substancji.

Co znaczy GRAMOCZˇSTECZKA na Słownik na G .