GRUCZOŁOWA TKANKA U ROŚLIN

Czy pomocne?

Co to jest GRUCZOŁOWA TKANKA U ROŚLIN

Definicja z ang. In glandular TISSUE PLANT, z niem. In Drüsengewebe PLANT.

Co oznacza: - zobacz wydzielnicze tkanki u roślin.

Co znaczy GRUCZOŁOWA TKANKA U ROŚLIN na Słownik na G .