kaloryczna wartość pokarmu co to znaczy
Czym jest KALORYCZNA WARTOŚĆ POKARMU. Medycyna substancji pokarmowej, jaka zostałaby uzyskana z.

Czy pomocne?

Co to jest KALORYCZNA WARTOŚĆ POKARMU

Definicja z ang. VALUE caloric food, z niem. VALUE kalorische Lebensmittel.

Co oznacza: - liczba energii cieplnej przypadająca na jednostkę masy substancji pokarmowej, jaka zostałaby uzyskana z powodu całkowitego spalenia tej substancji albo całkowitego utlenienia w procesie oddychania. Wyrażana jest w dżulach (J) albo kilodżulach (kJ). Dla doświadczalnego wyznaczenia k.w.p. prowadzi się jego całkowite spalanie; ciepło wydzielone w tym procesie mierzone jest przez zmianę temperatury znanej objętości wody.

Czym jest KALORYCZNA WARTOŚĆ POKARMU znaczenie na Słownik na K .