KANAŁY PÓŁKOLISTE

Czy pomocne?

Co to jest KANAŁY PÓŁKOLISTE

Definicja z ang. The semicircular canals, z niem. Die Bogengänge.

Co oznacza: - trzy połączone ze sobą przewody położone w → uchu wewnętrznym. Zawierają płyn przemieszczający się w zależności od ruchów głowy. Ruch płynu odbierany jest poprzez włoski czuciowe zawarte w bańkach (ampułkach), stanowiących końcowe rozszerzenia każdego z k.p. W ten sposób rejestrowane jest przyśpieszenie kątowe i przestrzenne położenie ciała.

Co znaczy KANAŁY PÓŁKOLISTE na Słownik na K .