KANIBALIZM

Czy pomocne?

Co to jest KANIBALIZM

Definicja z ang. CANNIBALISM, z niem. Kannibalismus.

Co oznacza: - pożeranie osobników własnego gatunku. Zjawisko częste u zwierząt drapieżnych, w szczególności bezkręgowców. Może być interpretowane jako jeden z czynników regulujących liczebność i zagęszczenie populacji.

Co znaczy KANIBALIZM na Słownik na K .