KAPILARNOŚĆ

Czy pomocne?

Co to jest KAPILARNOŚĆ

Definicja z ang. CAPILLARITY, z niem. Kapillarität.

Co oznacza: - zobacz włoskowatość.

Co znaczy KAPILARNOŚĆ na Słownik na K .