KARBOKSYLACJA

Czy pomocne?

Co to jest KARBOKSYLACJA

Definicja z ang. carboxylation, z niem. Carboxylierung.

Co oznacza: - w procesach anabolicznych u auto- i heterotrofów: mechanizm wbudowywania dwutlenku węgla do związków organicznych z wykorzystaniem energii ATP, katalizowany poprzez enzymy z grupy → karboksylaz; na przykład podłączenie do 1,5-rybulozodwufosforanu w ciemnej fazie fotosyntezy, podłączenie do acetylo?CoA w procesie pozamitochondrialnej syntezy kwasów tłuszczowych. Koenzymem karboksylaz jest najczęściej biotyna.

Co znaczy KARBOKSYLACJA na Słownik na K .