KARIOTYP

Czy pomocne?

Co to jest KARIOTYP

Definicja z ang. karyotype, z niem. Karyotyp.

Co oznacza: - obraz chromosomów określany w komórkach somatycznych w metafazie mitozy, jest to w okresie maksymalnej kondensacji chromatyny; obejmuje liczbę chromosomów i ich morfologię.

Co znaczy KARIOTYP na Słownik na K .