kastracja co to znaczy
Czym jest KASTRACJA. Medycyna osobników młodocianych uniemożliwia wykształcenie się cech płciowych.

Czy pomocne?

Co to jest KASTRACJA

Definicja z ang. CASTRATION, z niem. Kastration.

Co oznacza: - 1. u zwierząt i człowieka: operacyjne usuwanie gonad. U osobników młodocianych uniemożliwia wykształcenie się cech płciowych. Jeżeli k. nastąpi po osiągnięciu dojrzałości płciowej, nie prowadzi do zaniku cech budowy charakterystycznych dla danej płci, a jedynie do zaniku popędu płciowego; 2. u roślin: usuwanie słupków albo pręcików z kwiatu, dokonywane dla uniemożliwienia samozapylenia w krzyżówkach doświadczalnych (na przykład w badaniach nad dziedziczeniem cech u grochu, przeprowadzonych poprzez Mendla).

Czym jest KASTRACJA znaczenie na Słownik na K .