KATALAZA

Czy pomocne?

Co to jest KATALAZA

Definicja z ang. CATALASE, z niem. CATALASE.

Co oznacza: - enzym z klasy → oksydoreduktaz katalizujący reakcję uwalniania tlenu cząsteczkowego z nadtlenku wodoru. Występuje powszechnie u organizmów tlenowych, w tym u bakterii. Szczególnie obficie występuje w erytrocytach i komórkach wątroby, a u roślin w → peroksysomach komórek fotosyntetyzujących.

Co znaczy KATALAZA na Słownik na K .