KIESZONKI SKRZELOWE

Czy pomocne?

Co to jest KIESZONKI SKRZELOWE

Definicja z ang. pharyngeal pouch, z niem. Schiundtasche.

Co oznacza: - w rozwoju zarodkowym u strunowców: pięć par wpukleń ektodermy i entodermy położonych po obu stronach gardzieli. U ssaków z pierwszej kieszonki powstaje jama bębenkowa i trąbka Eustachiusza, z drugiej migdałki, z trzeciej i czwartej grasica i przytarczyce, z kolei piąta zanika.

Co znaczy KIESZONKI SKRZELOWE na Słownik na K .