kiła co to znaczy
Czym jest KIŁA. Medycyna krętka bladego (Treponema pallidum). Przenoszona drogą płciową, przez.

Czy pomocne?

Co to jest KIŁA

Definicja z ang. SYPHILIS, z niem. SYPHILIS.

Co oznacza: (syfilis) - choroba człowieka wywoływana poprzez bakterię krętka bladego (Treponema pallidum). Przenoszona drogą płciową, przez uszkodzenia nabłonka; pierwszy symptom to niebolesne owrzodzenie w miejscu infekcji, ustępujące po mniej więcej miesiącu; drugie stadium to wysypka (osutka), której towarzyszą symptomy grypopodobne; trzecie stadium, tak zwany kilakowe, może trwać nawet 20 lat; pojawiają się uszkodzenia mózgu i guzy (kilaki), mogące niszczyć fragmenty powierzchni ciała, wątrobę, śledzionę. Dwa pierwsze stadia są wysoce zakaźne. Leczenie penicyliną.

Czym jest KIŁA znaczenie na Słownik na K .