KINAZY

Czy pomocne?

Co to jest KINAZY

Definicja z ang. KINASE, z niem. KINASE.

Co oznacza: - → enzymy z grupy → transferaz, przenoszące reszty kwasu fosforowgo z jednego związku chemicznego na inny. Część k. jest aktywowana poprzez cAMP albo wapń.

Co znaczy KINAZY na Słownik na K .