klonowanie co to znaczy
Czym jest KLONOWANIE. Medycyna potomnych organizmów bez udziału procesu płciowego. K. służy.

Czy pomocne?

Co to jest KLONOWANIE

Definicja z ang. CLONING, z niem. CLONING.

Co oznacza: - 1. k. roślin albo zwierząt - sztuczne wyprowadzanie potomnych organizmów bez udziału procesu płciowego. K. służy uzyskiwaniu osobników o ściśle określonych cechach, korzystnych z punktu widzenia hodowcy. W razie roślin podstawową sposobem k. są hodowle tkanek. W k. zwierząt do komórki jajowej, z której uprzednio usunięto jądro, wprowadza się jądro komórki somatycznej. K. poddano przedstawicieli licznych typów i gromad, w tym ssaki. Pierwsze udane k. ssaka (owcy) przeprowadzono w 1997 r., a kolejne (myszy) w 1998 r.; 2. K. genów - sposób namnażania danego genu dla uzyskania go w dużej ilości egzemplarzy. DNA zawierający pożądany gen jest rozcinany dzięki odpowiednich → restryktaz. Następnie fragment ten jest wprowadzany do odpowiedniego → wektora (w formie → plazmidu). Wektor z wbudowanym fragmentem DNA wprowadzany jest do komórek bakteryjnych. Bakterie, gdzie nastąpiła → ekspresja pożądanego genu są namnażane, a następnie izoluje się z nich plazmid razem z genem. Zobacz inżynieria genetyczna.

Czym jest KLONOWANIE znaczenie na Słownik na K .