KOLOIDOWY UKŁAD

Czy pomocne?

Co to jest KOLOIDOWY UKŁAD

Definicja z ang. colloidal SYSTEM, z niem. kolloidales System.

Co oznacza: - niejednorodny układ dwóch albo więcej substancji, o stanie skupienia pośrednim pomiędzy prawdziwym roztworem i zawiesiną; średnica cząstek substancji rozproszonej wynosi 1-100 nm. W układach biologicznych substancją rozpraszającą jest zwykle woda, a rozproszoną lub substancje wykazujące powinowactwo do wody, jak na przykład skrobia i inne polisacharydy, rozmaite białka (koloidy hydrofilowe), lub nie wykazujące powinowactwa do wody, na przykład kwasy tłuszczowe, tłuszcze, wybrane wodorotlenki nieorganiczne (koloidy hydrofobowe). Cząstki substancji rozproszonej nie dyfundują przez błony biologiczne.

Co znaczy KOLOIDOWY UKŁAD na Słownik na K .