kolonia co to znaczy
Czym jest KOLONIA. Medycyna gatunku, na przykład glonów, połączonych morfologicznie w jedną całość.

Czy pomocne?

Co to jest KOLONIA

Definicja z ang. COLOGNE, z niem. KÖLN.

Co oznacza: - 1. skupienie organizmów jednokomórkowych tego samego gatunku, na przykład glonów, połączonych morfologicznie w jedną całość, stanowiącą normalną formę życiową tego gatunku ( na przykład u skrętnicy, trzęsidła i tak dalej); 2. u zwierząt: skupienie organizmów tego samego gatunku, stanowiące morfologiczną i fizjologiczną całość; mogą występować przejawy specjalizacji poszczególnych osobników; 3. tymczasowe zgrupowanie osobników danego gatunku, ( na przykład w związku z wychowywaniem potomstwa, ( na przykład k. lęgowe ptaków.

Czym jest KOLONIA znaczenie na Słownik na K .