eukariotyczna komórka co to znaczy
Czym jest KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA. Medycyna komórkowe jako region oddzielony od cytoplazmy systemem.

Czy pomocne?

Co to jest KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA

Definicja z ang. eukaryotic cell, z niem. eukaryotische Zelle.

Co oznacza: - u → eukariontów: komórka, gdzie występuje → jądro komórkowe jako region oddzielony od cytoplazmy systemem błon. W skład k.e. wchodzi zawsze siateczka śródplazmatyczna decydująca o występowaniu w cytoplazmie → kompartmentów; ponadto struktury Golgiego, mechanizm wodniczek (wakuol), → lizosomy, → peroksysomy i → cytoszkielet; wszystkich tych struktur brak w komórce prokariotycznej. W większości k.e. (wyjątek: nieliczne pierwotniaki) występują → mitochondria. W komórkach zwierzęcych i grzybowych obecne są zawsze również → centriole (u roślin przeważnie nieobecne), a w komórkach roślinnych → plastydy. U roślin i grzybów komórka wytwarza martwą ścianę położoną na zewnątrz od plazmalemmy; u roślin typowym składnikiem ściany jest celuloza, u grzybów - chityna. Na → cykl życiowy k.e. złożona jest interfaza (etap międzypodziałowa) i podział, gdzie wyróżnia się podział jądra (→ kariokinezę) i następujący po kariokinezie podział cytoplazmy (→ cytokinezę). Zobacz komórka prokariotyczna.

Czym jest KOMÓRKA EUKARIOTYCZNA znaczenie na Słownik na K .