KOMPLEKS SYNAPTEMALNY

Czy pomocne?

Co to jest KOMPLEKS SYNAPTEMALNY

Definicja z ang. COMPLEX SYNAPTEMALNY, z niem. COMPLEX SYNAPTEMALNY.

Co oznacza: - kompleks białkowy obserwowany w profazie pierwszego podziału mejotycznego na obszarze koniugujących chromosomów homologicznych; uważane jest, iż k.s. jest odpowiedzialny za rozpoznawanie się chromosomów homologicznych i za występowanie zjawiska → crossing?over.

Co znaczy KOMPLEKS SYNAPTEMALNY na Słownik na K .