genów komplementacja co to znaczy
Czym jest KOMPLEMENTACJA GENÓW. Medycyna wtedy, gdy w organizmie występują odpowiednie.

Czy pomocne?

Co to jest KOMPLEMENTACJA GENÓW

Definicja z ang. complementation GENES, z niem. Komplementierung GENE.

Co oznacza: - zjawisko polegające na ujawnianiu się danej cechy tylko wtedy, gdy w organizmie występują odpowiednie niealleliczne geny dominujące, których produkty uzupełniają się. Na przykład poprawne krzepnięcie krwi jest uwarunkowane poprzez szereg czynników białkowych, kodowanych poprzez rozmaite, niealleliczne geny; brak chociażby jednego z czynników skutkuje, iż krzepnięcie nie przebiega poprawnie (→ hemofilia). Synteza barwnika glikozydowego decydującego o barwie płatków kwiatu jest procesem wieloetapowym; brak któregokolwiek z enzymów katalizujących syntezę barwnika sprawia, iż barwa płatków jest biała. Zobacz test komplementacji.

Czym jest KOMPLEMENTACJA GENÓW znaczenie na Słownik na K .