komplementarność co to znaczy
Czym jest KOMPLEMENTARNOŚĆ. Medycyna zasad azotowych między dwoma łańcuchami DNA albo między DNA i.

Czy pomocne?

Co to jest KOMPLEMENTARNOŚĆ

Definicja z ang. COMPLEMENTARITY, z niem. KOMPLEMENTARITÄT.

Co oznacza: - 1. → komplementacja genów; 2. zjawisko dopasowywania się zasad azotowych między dwoma łańcuchami DNA albo między DNA i → RNA, lub między fragmentami jednego łańcucha RNA, na przykład tRNA. W podwójnej nici DNA komplementarne są guanina z cytozyną (łączą się trzema wiązaniami wodorowymi) i adenina z tyminą (łączą się dwoma wiązaniami wodorowymi); w cząsteczce RNA brak tyminy a zasadą komplementarną do adeniny jest uracyl.

Czym jest KOMPLEMENTARNOŚĆ znaczenie na Słownik na K .