koniugacja co to znaczy
Czym jest KONIUGACJA. Medycyna tym, iż dwa osobniki wymieniają się haploidalnymi jądrami.

Czy pomocne?

Co to jest KONIUGACJA

Definicja z ang. CONJUGATION, z niem. Konjugation.

Co oznacza: - 1. u pierwotniaków: typ procesu płciowego opierający na tym, iż dwa osobniki wymieniają się haploidalnymi jądrami komórkowymi; nie prowadzi do powiększenia liczby osobników, a służy jedynie rekombinacji; 2. u bakterii: wymiana części materiału genetycznego pomiędzy dwiema komórkami zachodząca w ten sposób, iż przez rzęski (fimbrie) bakterie formują mostki cytoplazmatyczne, poprzez które przenoszone są → plazmidy albo fragmenty genoforu; 3. u kolonijnych albo wielokomórkowych nitkowatych sprzężnic (glony z gromady zielenic): mechanizm, gdzie formują się połączenia cytoplazmatyczne pomiędzy sąsiadującymi komórkami różnych nici; dochodzi do zlania się cytoplazmy i połączenia jąder komórkowych, z powodu czego powstaje diploidalny przetrwalnik; 4. mechanizm łączenia się chromosomów homologicznych w pary w profazie pierwszego podziału mejotycznego.

Czym jest KONIUGACJA znaczenie na Słownik na K .