KOPROLITY

Czy pomocne?

Co to jest KOPROLITY

Definicja z ang. coprolites, z niem. Koproliten.

Co oznacza: - w paleontologii: skamieniałe odchody zwierząt; ich kształty i skład chemiczny dostarczają informacji o budowie układu pokarmowego i pożywieniu wymarłych zwierząt.

Co znaczy KOPROLITY na Słownik na K .