KOŚĆ SKOBLOWA

Czy pomocne?

Co to jest KOŚĆ SKOBLOWA

Definicja z ang. BONE SKOBLOWA, z niem. BONE SKOBLOWA.

Co oznacza: - kość łącząca pas barkowy (łopatkę) z mózgoczaszką u ryb; występowała również u meandrowców i kotylozaurów.

Co znaczy KOŚĆ SKOBLOWA na Słownik na K .