KOŚĆ ZĘBOWA

Czy pomocne?

Co to jest KOŚĆ ZĘBOWA

Definicja z ang. dentary, z niem. Dentale.

Co oznacza: - kość budująca dolną szczękę (żuchwę) u ryb trzonopłetwych i wszystkich czworonogów. Jest pozostałością po dolnym ramieniu tak zwany "0" łuku skrzelowego (łuku premandibularnego). U ssaków w skład dolnej szczęki (nazywanej tutaj kością żuchwową) wchodzi również pozostałość kości stawowej.

Co znaczy KOŚĆ ZĘBOWA na Słownik na K .