KOSMOPOLITYCZNE GATUNKI

Czy pomocne?

Co to jest KOSMOPOLITYCZNE GATUNKI

Definicja z ang. cosmopolitan SPECIES, z niem. kosmopolitische ARTEN.

Co oznacza: - gatunki roślin, zwierząt, grzybów, drobnoustrojów, zamieszkujące większą część kuli ziemskiej. W większości są eurybiontami (→ eurytopowe organizmy), na przykład wróbel, sowa płomykówka, wybrane gatunki jaskrów, orzęski słodkowodne. Inną grupę k.g. tworzą organizmy synantropijne (towarzyszące człowiekowi), na przykład wołek zbożowy, szczur wędrowny, mysz domowa i wybrane pasożyty, na przykład glista ludzka.

Co znaczy KOSMOPOLITYCZNE GATUNKI na Słownik na K .