KRAJOBRAZ PIERWOTNY

Czy pomocne?

Co to jest KRAJOBRAZ PIERWOTNY

Definicja z ang. LANDSCAPE ORIGINAL, z niem. LANDSCHAFT ORIGINAL.

Co oznacza: - krajobraz nie naruszony poprzez człowieka; wszystkie ekosystemy wchodzące w skład k.p. mają pełną umiejętność do samoregulacji. Nie jest pewne, czy na lądach Ziemi występują jeszcze krajobrazy pierwotne; przyjmuje się, iż jeżeli tak, to przede wszystkim na Antarktydzie i w niektórych fragmentach dżungli.

Co znaczy KRAJOBRAZ PIERWOTNY na Słownik na K .