zdewastowany krajobraz co to znaczy
Czym jest KRAJOBRAZ ZDEWASTOWANY. Medycyna nieodwracalnie zaburzonymi zależnościami pomiędzy.

Czy pomocne?

Co to jest KRAJOBRAZ ZDEWASTOWANY

Definicja z ang. LANDSCAPE devastated, z niem. LANDSCHAFT am Boden zerstört.

Co oznacza: - krajobraz silnie przekształcony poprzez człowieka, z nieodwracalnie zaburzonymi zależnościami pomiędzy elementami środowiska nieożywionego i biocenozami. W razie ustania działalności człowieka, wykształcające się w długim okresie systemy samoregulacyjne doprowadziłyby do głębokich zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu i szacie roślinnej.

Czym jest KRAJOBRAZ ZDEWASTOWANY znaczenie na Słownik na K .