KRĘGI

Czy pomocne?

Co to jest KRĘGI

Definicja z ang. CIRCLES, z niem. KREISE.

Co oznacza: - chrzęstne albo kostne odcinki → kręgosłupa. Stanowią miejsce przyczepu mięśni. Typowy k. jest zbudowany z trzonu i łuku rdzeniowego otaczających otwór kręgowy i z wyrostków - poprzecznych, stawowych i kolczystego. Zobacz dwuwklęsły kręg, siodełkowaty kręg, przodowklęsły kręg, tyłowklęsły kręg.

Co znaczy KRĘGI na Słownik na K .