krew co to znaczy
Czym jest KREW. Medycyna w naczyniach krwionośnych, z kolei u bezkręgowców przeważnie krążąca.

Czy pomocne?

Co to jest KREW

Definicja z ang. BLOOD, z niem. BLOOD.

Co oznacza: - wyspecjalizowana, płynna tkanka, występująca u kręgowców w naczyniach krwionośnych, z kolei u bezkręgowców przeważnie krążąca pomiędzy naczyniami, sercem i przestrzeniami międzytkankowymi. K. rozprowadza pokarm z układu pokarmowego po całym ciele, transportuje gazy oddechowe, uczestniczy w regulacji zawartości wody w organizmie, usuwa zbędne produkty metabolizmu, przekazując je do narządów wydalniczych, pełni funkcje odpornościowe i obronne, reguluje poziom elektrolitów w organizmie, reguluje temperaturę ciała, rozprowadza po organizmie → hormony i → witaminy. K. złożona jest z części płynnej, a więc → osocza, i przedmiotów ukształtowanych, a więc → erytrocytów, → leukocytów, → trombocytów. W skład osocza wchodzi → surowica i → fibryna. Krew większości zwierząt jest zabarwiona na czerwono, najczęściej wskutek obecności → hemoglobiny (u kręgowców w erytrocytach, u bezkręgowców przeważnie w osoczu). Niebieskie zabarwienie k. u części stawonogów jest wywołane obecnością → hemocyjaniny.

Czym jest KREW znaczenie na Słownik na K .