układ krwionośny co to znaczy
Czym jest KRWIONOŚNY UKŁAD. Medycyna kręgowców) albo hemolimfa (u bezkręgowców). Jako wolne.

Czy pomocne?

Co to jest KRWIONOŚNY UKŁAD

Definicja z ang. BLOOD SYSTEM, z niem. BLOOD SYSTEM.

Co oznacza: - mechanizm naczyń, zatok, jam, gdzie krąży krew (u kręgowców) albo hemolimfa (u bezkręgowców). Jako wolne przestrzenie (światła naczyń i zatok) funkcjonują pozostałości pierwotnej jamy ciała. K.u. pojawił się po raz pierwszy u wstężnic, oprócz tego występuje tylko u zwierząt mających wtórną jamę ciała. Jeżeli krew pozostaje wyłącznie w naczyniach, to tworzą one k.u. zamknięty, jeżeli z kolei wylewa się do jam i zatok ciała - to jest k.u. otwarty. Ruch krwi w k.u. jest napędzany poprzez rytmiczne skurcze ścianek niektórych odcinków (serc). W ewolucji następowała tendencja do koncentrowania czynności tłoczenia krwi w jednym sercu.

Czym jest KRWIONOŚNY UKŁAD znaczenie na Słownik na K .