krzepnięcie krwi co to znaczy
Czym jest KRZEPNIĘCIE KRWI. Medycyna zatrzymujący upływ krwi z uszkodzonego naczynia. U kręgowców k.

Czy pomocne?

Co to jest KRZEPNIĘCIE KRWI

Definicja z ang. blood clotting, z niem. Blutgerinnung.

Co oznacza: - mechanizm przechodzenia krwi ze stanu płynnego w stały, zatrzymujący upływ krwi z uszkodzonego naczynia. U kręgowców k.k. polega na powstawaniu skrzepu z białka → fibrynogenu; jest procesem wieloetapowym, gdzie uczestniczą liczne enzymy i inne substancje (w sumie wyróżnia się 13 czynników krzepnięcia). W razie zranienia, pierwszym etapem k.k. jest pojawienie się w osoczu tromboplastyny - kompleksu enzymatycznego, występującego w trombocytach i uwalnianego poprzez ich pęknięcie w kontakcie z powietrzem albo płynem tkankowym. Tromboplastyna w obecności jonów wapnia uaktywnia białko osoczowe - protrombinę (powstającą w wątrobie w obecności witaminy K). Protrombina zmienia się w trombinę i działa na inne białko osoczowe - fibrynogen. Pod wpływem trombiny i jonów wapnia fibrynogen zmienia się w → fibrynę, wytrącającą się z osocza w formie włókienek formujących sieć, gdzie oczkach znajdują się krwinki (stąd brunatna barwa skrzepu). W opisanych procesach uczestniczy dodatkowo kilka różnych białek; brak któregokolwiek z nich skutkuje zaburzenia krzepnięcia (→ hemofilia).

Czym jest KRZEPNIĘCIE KRWI znaczenie na Słownik na K .