testowa krzyżówka co to znaczy
Czym jest KRZYŻÓWKA TESTOWA. Medycyna krzyżowanie z → homozygotą → recesywną mające na celu.

Czy pomocne?

Co to jest KRZYŻÓWKA TESTOWA

Definicja z ang. test cross, z niem. Test Kreuz.

Co oznacza: - w genetyce: jeden z rodzajów → krzyżówki wstecznej; krzyżowanie z → homozygotą → recesywną mające na celu stwierdzenie, czy dany osobnik o dominujących cechach fenotypowych jest homozygotyczny czy heterozygotyczny względem danego genu (albo genów). Jeżeli na przykład barwa kwiatu grochu jest właściwością jednogenową a barwa czerwona jest dominująca nad białą, to dla stwierdzenia, czy dana roślina P o kwiatach czerwonych jest homo- czy → heterozygotą, krzyżuje się ją z rośliną o kwiatach białych. Jeżeli w pierwszym pokoleniu potomnym (F₁) wystąpią rośliny o kwiatach białych i rośliny o kwiatach czerwonych, to P można uznać za heterozygotę. Obecność w pokoleniu F₁ wyłącznie roślin o kwiatach czerwonych świadczy z kolei o homozygotyczności rośliny P.

Czym jest KRZYŻÓWKA TESTOWA znaczenie na Słownik na K .