tłuszczowe kwasy co to znaczy
Czym jest KWASY TŁUSZCZOWE. Medycyna organizmach k.t. występują w formie nierozgałęzionych.

Czy pomocne?

Co to jest KWASY TŁUSZCZOWE

Definicja z ang. FATTY ACIDS, z niem. FETTSÄUREN.

Co oznacza: - kwasy organiczne o ogólnym wzorze R(CH₂) nCOOH. W żywych organizmach k.t. występują w formie nierozgałęzionych łańcuchów o parzystej liczbie atomów węgla. K.t. o nieparzystej liczbie atomów węgla, jak i ich pochodne, są regularnie mocnymi truciznami (na przykład najprostszy, ponieważ jednowęglowy kwas mrówkowy HCOOH i jego pochodna - alkohol metylowy CH3OH). K.t. o długich łańcuchach wchodzą w skład → tłuszczów i → fosfolipidów. K.t. mogą być nasycone - gdy wszystkie atomy węgla są połączone wiązaniami pojedynczymi, albo nienasycone - gdy w łańcuchu występuje jedno albo więcej wiązań podwójnych. K.t. nasycone są stabilne chemicznie, z kolei nienasycone łatwo wchodzą w reakcje.

Czym jest KWASY TŁUSZCZOWE znaczenie na Słownik na K .