teoria lamarcka co to znaczy
Czym jest LAMARCKA TEORIA. Medycyna sformułowana poprzez J. B. Lamarcka w 1809 r. Kluczowe tezy.

Czy pomocne?

Co to jest LAMARCKA TEORIA

Definicja z ang. Lamarck THEORY, z niem. Lamarck THEORY.

Co oznacza: (lamarkizm) - teoria ewolucji o historycznym znaczeniu, sformułowana poprzez J. B. Lamarcka w 1809 r. Kluczowe tezy: prymitywne formy życia ustawicznie powstają z materii nieożywionej; prostsze formy ustawicznie dają początek bardziej skomplikowanym; zmiany środowiskowe wymuszają przystosowawcze zmiany w budowie i funkcji organizmów, nie mniej jednak rozwój narządu wynika z intensywności jego używania; wszystkie cechy nabyte w ciągu życia osobnika są przekazywane potomstwu. Podłożem ewolucji miała być samoistna tendencja organizmów do powiększania się. W razie zwierząt wyższych zmiana budowy i funkcji narządu miała być reakcją na odczuwaną poprzez zwierzę potrzebę takiej zmiany.

Czym jest LAMARCKA TEORIA znaczenie na Słownik na L .