MAKROCZˇSTECZKI

Czy pomocne?

Co to jest MAKROCZˇSTECZKI

Definicja z ang. MAKROCZSTECZKI, z niem. MAKROCZSTECZKI.

Co oznacza: (makromolekuły) - cząsteczki związku chemicznego o dużej masie cząsteczkowej; ustalenie służące zwykle dla polimerów.

Co znaczy MAKROCZˇSTECZKI na Słownik na M .