MAKROSPOROFIL

Czy pomocne?

Co to jest MAKROSPOROFIL

Definicja z ang. MAKROSPOROFIL, z niem. MAKROSPOROFIL.

Co oznacza: - u paprotników różnozarodnikowych: liść zarodnionośny, na którym występują makrosporangia; jego przykładem u roślin nasiennych jest → owocolistek.

Co znaczy MAKROSPOROFIL na Słownik na M .