teoria malthusa co to znaczy
Czym jest MALTHUSA TEORIA. Medycyna wzrostu liczebności wedle postępem geometrycznym w tak szybkim.

Czy pomocne?

Co to jest MALTHUSA TEORIA

Definicja z ang. Malthus Theory, z niem. Malthus Theorie.

Co oznacza: - prawidłowość, wedle którą populacja ludzka dąży do wzrostu liczebności wedle postępem geometrycznym w tak szybkim tempie, iż dla przeżycia populacji konieczne są wojny, głód, choroby ograniczające liczebność i zapobiegające wyczerpaniu się zasobów niezbędnych do życia, na przykład pożywienia i przestrzeni. M.t. była jedną z przesłanek darwinowskiej koncepcji doboru naturalnego. Poza biologią M.t. była jednym z fundamentów heglowskiej koncepcji państwa idealnego - militarystycznego, totalitarnego i zaborczego - jakim miała stać się monarchia pruska.

Czym jest MALTHUSA TEORIA znaczenie na Słownik na M .