MAPOWANIE CHROMOSOMÓW

Czy pomocne?

Co to jest MAPOWANIE CHROMOSOMÓW

Definicja z ang. chromosome mapping, z niem. Chromosomenkartierung.

Co oznacza: - ustalanie położenia genów w chromosomach na podstawie częstości zachodzenia → crossing-over pomiędzy poszczególnymi genami. Prowadzi się w tym celu krzyżówki testowe. Częstość ta jest wprost proporcjonalna do odległości pomiędzy genami.

Co znaczy MAPOWANIE CHROMOSOMÓW na Słownik na M .