mechanicyzm co to znaczy
Czym jest MECHANICYZM. Medycyna wszystkie zjawiska biologiczne i psychiczne można wyjaśnić na.

Czy pomocne?

Co to jest MECHANICYZM

Definicja z ang. mechanicism, z niem. Mechanizismus.

Co oznacza: - pogląd panujący w XVII i XVIII w., zakładający, iż wszystkie zjawiska biologiczne i psychiczne można wyjaśnić na gruncie praw mechaniki. M. jest silnie związany z → redukcjonizmem. Na przełomie w. XIX i XX sądzono na przykład, iż w psychologii ostatecznie dominować będą sposoby badawcze właściwe dla fizyki. Współczesnym przejawem myślenia mechanistycznego, a zarazem redukcjonistycznego jest na przykład,, głoszony poprzez niektórych biologów molekularnych pogląd, iż razem z wyjaśnieniem molekularnego podłoża mechanizmów życiowych rozwiązane zostaną wszystkie problemy innych dziedzin biologii, nie wyłączając zjawisk ewolucyjnych.

Czym jest MECHANICYZM znaczenie na Słownik na M .