MEJOCYT

Czy pomocne?

Co to jest MEJOCYT

Definicja z ang. MEJOCYT, z niem. MEJOCYT.

Co oznacza: - raczej w odniesieniu do roślin: każda komórka przystępująca do podziału mejotycznego; u roślin tkankowych m. rozwijają się w obrębie tkanki sporogennej (archesporu) we wnętrzu → zarodni.

Co znaczy MEJOCYT na Słownik na M .