mejoza co to znaczy
Czym jest MEJOZA. Medycyna komórkowego prowadzący do stworzenia jąder potomnych o liczbie n.

Czy pomocne?

Co to jest MEJOZA

Definicja z ang. MEIOSIS, z niem. Meiose.

Co oznacza: (kariokineza redukcyjna) - dwukrotny podział jądra komórkowego prowadzący do stworzenia jąder potomnych o liczbie n chromosomów zredukowanej o połowę. Prowadzi zwykle do podziału komórki i wytworzenia gamet (u zwierząt i pierwotniaków, wyjątkowo u niektórych glonów) albo zarodników - mejospor (u grzybów, glonów wykazujących przemianę pokoleń i roślin wyższych). M. jest poprzedzona → replikacją DNA. W pierwszym podziale zachodzi koniugacja chromosomów homologicznych i wymiana fragmentów nici pomiędzy nimi (→ crossing-over), a następnie segregacja chromosomów homologicznych do dwóch jąder potomnych. Jądra te różnią się jakością materiału dziedzicznego i mówimy, iż mają liczbę n zredukowaną o połowę, gdyż otrzymały tylko po jednym komplecie chromosomów homologicznych. Z uwagi na mechanizm replikacji, jaki zaszedł przed m., każdy chromosom jest dwuchromatydowy (zbudowany z 2 → chromatyd siostrzanych). W drugim podziale w każdym z powstałych jąder zachodzą mechanizmy analogiczne do → mitozy: podział → centromerów i rozdział każdego chromosomu na dwie chromatydy siostrzane; ostatecznie z powodu dwóch podziałów mejotycznych powstają 4 jądra komórkowe zawierające pojedyncze garnitury chromosomowe. W profazie I podziału wyróżnia się 5 okresów: leptoten - etap kondensacji chromatyny, gdzie wyodrębniają się chromosomy (cienkie nici dostrzegalne w mikroskopie świetlnym); zygoten - etap, gdzie zachodzi koniugacja chromosomów homologicznych (→ kompleks synaptemalny); pachyten - gdzie następuje dalsze skrócenie (pogrubienie) chromosomów; chromosomy homologiczne są kompletnie skoniugowane; zachodzi wymiana odcinków nici pomiędzy chromatydami niesiostrzanymi w punktach krzyżowania się chromatyd, a więc chiazmach; diploten - zachodzi dalsze skracanie chromosomów, a chromosomy homologiczne połączone są tylko w chiazmach; diakineza - następuje max. skrócenie chromosomów, zanik jąderka i błony jądrowej; w metafazie chromosomy homologiczne są rozplecione i pozostają ułożone w pary (biwalenty); stopniowo układają się w płaszczyźnie równikowej komórki tworząc płytkę metafazową. W anafazie chromosomy homologiczne rozchodzą się do przeciwnych biegunów komórki, z kolei w telofazie następuje stopniowe wyodrębnienie się dwóch jąder komórkowych; zwykle natychmiast po telofazie I podziału rozpoczyna się drugi podział mejotyczny. z powodu m. każde z powstałych haploidalnych jąder komórkowych ma inny zbiór alleli; dlatego m. stanowi jedno z najważniejszych źródeł → rekombinacji w przyrodzie.

Czym jest MEJOZA znaczenie na Słownik na M .