MELANINA

Czy pomocne?

Co to jest MELANINA

Definicja z ang. melanin, z niem. Melanin.

Co oznacza: (pigment) - u zwierząt i niektórych grzybów: brunatnoczarny barwnik powstający z powodu przemian aminokwasu tyrozyny; odpowiada za zabarwienie skóry, włosów, tęczówki oka, a również atramentu u kałamarnic. Dziedzicznie uwarunkowana niezdolność do syntezy m. przejawia się → bielactwem.

Co znaczy MELANINA na Słownik na M .