METAMORFOZA

Czy pomocne?

Co to jest METAMORFOZA

Definicja z ang. METAMORPHOSIS, z niem. metamorfoza.

Co oznacza: (przeobrażenie) - u zwierząt: rozwój osobniczy charakteryzujący się występowaniem samodzielnie żyjących form młodocianych, różniących się od form dorosłych budową i trybem życia. U licznych bezkręgowców i kręgoustych, wielu płazów i niektórych ryb. Zobacz holometabolia, heterometabolia.

Co znaczy METAMORFOZA na Słownik na M .