MEZOKARP

Czy pomocne?

Co to jest MEZOKARP

Definicja z ang. mesocarp, z niem. Mesokarp.

Co oznacza: - pokład → perykarpu (owocni) rozwijający się z miękiszowej tkanki → zalążni słupka. W wielu typach owoców stanowi zasadniczą część soczystej okrywy, na przykład w owocach typu torebki (u papryki) albo pestkowca (u śliwy). Może być zdrewniały - w owocach typu orzecha ( na przykład u dębu).

Co znaczy MEZOKARP na Słownik na M .