sercowy mięsień co to znaczy
Czym jest MIĘSIEŃ SERCOWY. Medycyna komory serca, zbudowana podobnie jak mięsień poprzecznie.

Czy pomocne?

Co to jest MIĘSIEŃ SERCOWY

Definicja z ang. HEART MUSCLE, z niem. Myokard.

Co oznacza: - u kręgowców: tkanka mięśniowa tworząca przedsionki i komory serca, zbudowana podobnie jak mięsień poprzecznie prążkowany, ale włókna są rozgałęzione, a końce rozgałęzień silnie sfałdowane. M.s. pozostaje pod kontrolą autonomicznego układu nerwowego (nerw omyłkowy), ale jego ruchy są rytmiczne i autonomiczne. Zobacz automatyzm serca.

Czym jest MIĘSIEŃ SERCOWY znaczenie na Słownik na M .