prˇżkowane poprzecznie co to znaczy
Czym jest MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRˇŻKOWANE. Medycyna podniebienia i wybrane zwieracze układu.

Czy pomocne?

Co to jest MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRˇŻKOWANE

Definicja z ang. Skeletal muscle PRŻKOWANE, z niem. Skelettmuskel PRŻKOWANE.

Co oznacza: - u kręgowców: mięśnie szkieletowe i mięśnie twarzy, języka, podniebienia i wybrane zwieracze układu pokarmowego i moczowego. M. wchodzące w skład układu ruchu umożliwiają ruchy rozmaitych części ciała, na przykład kończyn. Robota m.p.p. zależy wprost od mózgu. Zbudowane są z komórek wielojądrzastych, nazywanych włóknami mięśniowymi, gdzie cytoplazmie (sarkoplazmie) występuje regularny układ kurczliwych włókienek → aktyny i → miozyny. Powtarzające się segmenty włókna mięśniowego to → sarkomery. Poszczególne części m.p.p. (liczące po kilka do kilkuset włókien) podlegają oddzielnej kontroli nerwowej, stanowiąc jednostkę motoryczną. W porównaniu z m. gładkimi, włókna m.p.p. zawierają więcej substancji kurczliwej, nie mają umiejętności wzajemnego pobudzania się, zawierają mniej → mioglobiny.

Czym jest MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRˇŻKOWANE znaczenie na Słownik na M .